Modele crowdfundingu

W zależności od rodzaju finansowanego projektu i używanej platformy modele crowdfundingu mogą się różnić. Niektóre popularne modele to crowdfunding oparty na darowiznach, crowdfunding oparty na nagrodach, crowdfunding oparty na kapitale i crowdfunding oparty na długach.

Darowizny w crowdfundingu to po prostu przekazywanie pieniędzy na wybrany cel bez żadnej wymiany. Zwykle jest to stosowana przez organizacje non-profit, które chcą pozyskać środki na określone cele charytatywne lub społeczne.

Crowdfunding oparty na nagrodach to model, w którym darczyńcy otrzymują nagrodę za swoją wpłatę, zwykle w postaci produktu lub usługi, które będą dostarczane w przyszłości. Nawet jeśli nagroda nie jest materialna, można ją uznać za wystarczającą motywację do wsparcia projektu.

Crowdfunding oparty na kapitale to model, w którym darczyńcy otrzymują udziały w przedsiębiorstwie lub organizacji za swoje wpłaty. Jest to popularny sposób finansowania startupów i małych przedsiębiorstw, ponieważ umożliwia im pozyskanie kapitału bez konieczności korzystania z kredytów bankowych lub innych źródeł finansowania.

Crowdfunding oparty na długach to model, w którym darczyńcy otrzymują odsetki od kwoty, którą wpłacili, a organizacja ma obowiązek oddać im całą kwotę w terminie. Jest to popularny sposób finansowania projektów, które mogą generować dochody w przyszłości, takich jak nieruchomości czy inwestycje.