Planujesz kampanię crowdfundingową? Dzięki temu narzędziu możesz wykonać szybką symulację tego, czy kwota, której potrzebujesz zawiera wszystkie koszty oferowanych nagród oraz prowizji. Pobudź kreatywność i zbuduj doskonałą kampanię, którą poprowadzisz do sukcesu.


Podstawowy koszt wykonania projektu

To kwota, jaką musisz przeznaczyć na wykonanie swojego pomysłu i ew. koszty prowadzenia kampanii. Nie uwzględnia ona żadnych podatków, opłat, kosztów czy prowizji.

Prowizja

Wybierz platformę, na której zamierzasz poprowadzić kampanię. Kalkulator automatycznie doliczy prowizję platformy oraz operatora płatności.

Koszty dodatkowe

W tym miejscu uzupełnij % jaki chcesz odjąć od przychodu projektu. Pieniądze te często są przeznaczone na usługi podwykonawców bądź zadania związane z promocją projektu lub jego tworzeniem.


Aby policzyć jaką kwotę ostatecznie uzbierasz i jaką jej część będziesz mógł przeznaczyć na realizację pomysłu, musisz przyjąć pewne założenia co do nagród. Przede wszystkim za jaką kwotę wsparcia dana nagroda będzie dostępna, jaki będzie jej koszt wykonania, ile osób musi ją wybrać oraz ostatecznie jaki przyniesie Ci zysk. Pamiętaj przy tym że wszelkie prowizje oraz opłaty są liczone od podstawowej wartości nagrody. Jeżeli więc oferujesz nagrodę za 10zł a prowizja platformy wynosi 11%, to koszty produkcji odejmujesz od kwoty pomniejszonej o prowizję, czyli od 8,9 zł.

Nazwa nagrody
Wymagana wpłata
Podatek
Koszt nagrody
Zysk jednostkowy
Wspierający (prognoza)
Prognoza zysku
Nazwa nagrody
Wymagana wpłata
Podatek
Koszt nagrody
Zysk jednostkowy
Wspierający (prognoza)
Prognoza zysku
Dodaj nagrodę

Zresetuj kalkulator